Home Základní informace Předškolní děti
Slavíme 25 let v pohybu

Kurzy a lekce pro předškolní děti

Nabízíme širokou nabídku lekcí a kurzů pro předškolní děti. Vybírat můžete z lekcí baletu, obecné pohybové přípravky nebo kurzů zaměřených na získání základů gymnastiky. Každé léto také pořádáme týdenní docházecí pohybový příměstký tábor šitý na míru předškolákům.

A-STYL je také spoluautorem edukativního programu Sportimáček, který získal akreditaci MŠMT a má za cíl vytvořit dětem v předškolním věku pozitivní zkušenost s pohybem a motivovat je ke sportu do budoucna. Vše nenásilou a zábavnou fomou s využítím bezpečných a atraktivních cvičebních pomůcek. Garatem programu je olympijský vítěz Roman Šebrle.Tímto programem prošly již 100 dětí v rámci celé ČR, ale pouze A-STYL nabízí celoloroční zapojení programu Sprotimáček ve svých kurzech.

Krátká video ukázka zde.

Aktuálně nabízené kurzy

OPEN CLASS PRO PŘEDŠKOLÁKY

OPEN CLASS PRO PŘEDŠKOLÁKY

Taneční a pohybová průprava pro předškolní děti. Pro děti ve věku 3-5 let. Lekce jsou koncipovány jako OPEN CLASS a hradí se buď jednotlivě při příchodu, nebo se dá zakoupit zvýhodněný balíček 10 vstupů. Lekce je pojata jako cvičení pro veřejnost. Děti cvičí bez účasti rodičů (rodiče mohou v prostoru recepce sledovat na televizi záznam ze sálu). Děti se hravou formou učí základní pohybové dovednosti (využíváme různá říkadla, tanečky, zapojujeme i angličtinu). Zlepšujeme koordinaci, pracujeme na orientaci v prostoru a učíme se pracovat ve skupině pod vedením trenéra. Zapojujeme také gymnastickou průpravu z programu SPORTIMÁČEK. Na lekci není nutné se dopředu hlásit. Její účastníci NEVYPLŇUJÍ on-line přihlášku. Do lekcí je možné přijít poprvé kdykoliv v průběhu roku. 

OPEN CLASS - pondělí od 15:15 do 16:00 v sále A

GYMNASTIKA SE SPORTIMÁČKEM PRO PŘEDŠKOLÁKY

GYMNASTIKA SE SPORTIMÁČKEM PRO PŘEDŠKOLÁKY

Cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí ve věku 4-6 let. Kurz je zaměřen na rozvoj flexibility, fyzické i statické síly a správného držení těla.

Trénink - úterý od 16:30 do 17:30 v sále A

ON-LINE přihláška
GYMNASTICKÁ průprava PRO PŘEDŠKOLÁKY

GYMNASTICKÁ průprava PRO PŘEDŠKOLÁKY

Cvičení je zaměřené na gymnastickou průpravu dětí ve věku 4-6 let. Hodina je zaměřená na zvládnutí koordinace a na získání potřebné flexibility a rozsahu. Děti se naučí prvky základní akrobacie jako je kotoul, hvězda, stoj na rukách apod. Lekce je také zaměřená na správné držení těla a zpevňování a posilování. 

Trénink - středa od 16:00 do 17:00 v sále A

ON-LINE přihláška
GYMNASTIKA HROU PRO PŘEDŠKOLÁKY

GYMNASTIKA HROU PRO PŘEDŠKOLÁKY

Hravou formou si děti ve věku 3-6 let osvojují základy gymnastiky. Získavají potřebnou koordinaci těla a pohybů. Učí se základní prvky akrobacie a také cvičí pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 

Trénink - čtvrtek od 15:30 do 16:30 v sále B

ON-LINE přihláška
BALET PRO PŘEDŠKOLÁKY

BALET PRO PŘEDŠKOLÁKY

V tomto kurzu děti ve věku 4-7 let nenásilnou formou pronikají nejen do základů klasického baletu, ale osvojují si i prvky tance moderního, lidového a učí se také herecké pohybově výrazové jevištní technice. Prohlubují si svojí představivost a přirozený taneční projev, tj. vyjádření hudby pohybem.

Trénink - pátek od 15:30 do 16:30 v sále B

ON-LINE přihláška

Nenalezli jste kurz který jste hledali? Zkuste náš rozcestník kurzů

Chci se přihlásit

Sledujte nás na sociálních sítích Facebook / Instagram