Home Základní informace Rozcestník kurzů
Slavíme 25 let v pohybu
AEROBIC GYM NG, ND - POKROČILÍ, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

AEROBIC GYM NG, ND - POKROČILÍ, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka sportovního gymnastického aerobiku s rozšířenou výukou gymnastiky. Koná se 3x týdně. Kurzy jsou soutěžní a výběrové!

Tréninky - pondělí, středa, pátek

ON-LINE přihláška
CHEERLEADERS MINI AIR, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

CHEERLEADERS MINI AIR, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka cheerleadingu s výukou akrobacie a gymnastiky. Koná se 2x týdně. Kurz je soutěžní a výběrový!

Trénink - středa, pátek

ON-LINE přihláška
HIP HOP DĚTI C PRO ZAČÁTEČNÍKY

HIP HOP DĚTI C PRO ZAČÁTEČNÍKY

V tomto kurzu děti ve věku 6-9 let získají základní taneční dovednosti a seznámí se s různými tanečními technikami. Mají také možnost ukázat svůj osobitý styl ve formě freestyle, kdy je podporována a oceňována originalita tanečníka. 

Trénink - čtvrtek od 16:45 do 18:15 v sále B

ON-LINE přihláška
AEROBIC GYM AG, JUN a SEN - POKROČILÍ, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

AEROBIC GYM AG, JUN a SEN - POKROČILÍ, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka sportovního gymnastického aerobiku s rozšířenou výukou gymnastiky. Koná se 4x týdně. Kurzy jsou soutěžní a výběrové!

Tréninky - pondělí, středa, čtvrtek, pátek

ON-LINE přihláška
AEROBIC SHOW A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

AEROBIC SHOW A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka sportovního a fitness aerobiku s rozšířenou výukou gymnastiky. Koná se 2x týdně. Kurzy jsou soutěžní a výběrové!

Tréninky - SHOW A úterý, pátek

ON-LINE přihláška
AEROBIC SHOW D, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

AEROBIC SHOW D, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka sportovního a fitness aerobiku s rozšířenou výukou gymnastiky. Koná se 2x týdně. Kurzy jsou soutěžní a výběrové!

Tréninky - pondělí, čtvrtek

ON-LINE přihláška
GYMNASTIKA A AEROBIC HOBBY PRO ZAČÁTEČNÍKY

GYMNASTIKA A AEROBIC HOBBY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz určený pro ZAČÁTEČNÍKY, kteří se chtějí naučit základy gymnastiky a aerobiku. Koná se 1x týdně.

Trénink - středa od 17:00 - 18:30 v sále A

ON-LINE přihláška
OPEN CLASS PRO PŘEDŠKOLÁKY

OPEN CLASS PRO PŘEDŠKOLÁKY

Taneční a pohybová průprava pro předškolní děti. Pro děti ve věku 3-5 let. Lekce jsou koncipovány jako OPEN CLASS a hradí se buď jednotlivě při příchodu, nebo se dá zakoupit zvýhodněný balíček 10 vstupů. Lekce je pojata jako cvičení pro veřejnost. Děti cvičí bez účasti rodičů (rodiče mohou v prostoru recepce sledovat na televizi záznam ze sálu). Děti se hravou formou učí základní pohybové dovednosti (využíváme různá říkadla, tanečky, zapojujeme i angličtinu). Zlepšujeme koordinaci, pracujeme na orientaci v prostoru a učíme se pracovat ve skupině pod vedením trenéra. Zapojujeme také gymnastickou průpravu z programu SPORTIMÁČEK. Na lekci není nutné se dopředu hlásit. Její účastníci NEVYPLŇUJÍ on-line přihlášku. Do lekcí je možné přijít poprvé kdykoliv v průběhu roku. 

OPEN CLASS - pondělí od 15:15 do 16:00 v sále A

GYMNASTIKA SE SPORTIMÁČKEM PRO PŘEDŠKOLÁKY

GYMNASTIKA SE SPORTIMÁČKEM PRO PŘEDŠKOLÁKY

Cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí ve věku 4-6 let. Kurz je zaměřen na rozvoj flexibility, fyzické i statické síly a správného držení těla.

Trénink - úterý od 16:30 do 17:30 v sále A

ON-LINE přihláška
GYMNASTICKÁ průprava PRO PŘEDŠKOLÁKY

GYMNASTICKÁ průprava PRO PŘEDŠKOLÁKY

Cvičení je zaměřené na gymnastickou průpravu dětí ve věku 4-6 let. Hodina je zaměřená na zvládnutí koordinace a na získání potřebné flexibility a rozsahu. Děti se naučí prvky základní akrobacie jako je kotoul, hvězda, stoj na rukách apod. Lekce je také zaměřená na správné držení těla a zpevňování a posilování. 

Trénink - středa od 16:00 do 17:00 v sále A

ON-LINE přihláška
GYMNASTIKA HROU PRO PŘEDŠKOLÁKY

GYMNASTIKA HROU PRO PŘEDŠKOLÁKY

Hravou formou si děti ve věku 3-6 let osvojují základy gymnastiky. Získavají potřebnou koordinaci těla a pohybů. Učí se základní prvky akrobacie a také cvičí pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 

Trénink - čtvrtek od 15:30 do 16:30 v sále B

ON-LINE přihláška
BALET PRO PŘEDŠKOLÁKY

BALET PRO PŘEDŠKOLÁKY

V tomto kurzu děti ve věku 4-7 let nenásilnou formou pronikají nejen do základů klasického baletu, ale osvojují si i prvky tance moderního, lidového a učí se také herecké pohybově výrazové jevištní technice. Prohlubují si svojí představivost a přirozený taneční projev, tj. vyjádření hudby pohybem.

Trénink - pátek od 15:30 do 16:30 v sále B

ON-LINE přihláška
CHEERLEADERS MINI C PRO ZAČÁTEČNÍKY

CHEERLEADERS MINI C PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz je zaměřen na základy cheerleadingu pro děti v věku 6-11 let. Děti se naučí základní cheer pohyby, pom pon dance, základy gymnastiky, akrobacie. Cílem je nejen ukázat základní techniky tohoto náročného sportu, ale hlavně nechat holčičkám nahlédnout do tohoto světa plného týmového ducha, nadšení, zápalu, sebevědomí a radosti. Probudit v nich onen "spirit", jež je nedílnou a snad nejpodstatnější součástí cheerleadingu.

Trénink - pondělí od 16:00 do 17:30  v sále A

ON-LINE přihláška
CHEERLEADERS BLIZZARD, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

CHEERLEADERS BLIZZARD, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka cheerleadingu s výukou akrobacie a gymnastiky. Koná se 2x týdně. Kurz je soutěžní a výběrový!

Trénink - úterý, pátek

ON-LINE přihláška
CHEERLEADERS HURRICANE, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

CHEERLEADERS HURRICANE, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka cheerleadingu s výukou akrobacie a gymnastiky. Koná se 2x týdně. Kurz je soutěžní a výběrový!

Trénink - úterý, pátek

ON-LINE přihláška
POM PON DANCE JUNIORKY, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

POM PON DANCE JUNIORKY, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka pompon dance. Koná se 2x týdně a je to kurz výběřový!

Trénink - pondělí, pátek

ON-LINE přihláška
POM PON DANCE SENIORKY, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

POM PON DANCE SENIORKY, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka pompon dance. Koná se 2x týdně a je to kurz výběřový!

Trénink - pondělí, pátek

ON-LINE přihláška
CONTEMPORARY DĚTI B+C PRO ZAČÁTEČNÍKY

CONTEMPORARY DĚTI B+C PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz je určen pro děti ve věku 6-11 let a klade si za cíl vychovat všestranného tanečníka, který bude schopný v různých show choreografiích přirozeně a přesvědčivě vyjádřit náladu a myšlenku choreografie.Vyučovat se budou základní techniky jazz dance, modern dance a contemporary (správné držení těla, koordinace, točky, orientace v prostoru, převaly, zvedačky). 

Trénink - středa od 16:00 do 17:30 v sále B

ON-LINE přihláška
CONTEMPORARY JUNIOŘI B+C PRO ZAČÁTEČNÍKY

CONTEMPORARY JUNIOŘI B+C PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz je určen pro děti ve věku 12-16 let a klade si za cíl vychovat všestranného tanečníka, který bude schopný v různých show choreografiích přirozeně a přesvědčivě vyjádřit náladu a myšlenku choreografie.Vyučovat se budou základní techniky jazz dance, modern dance a contemporary (správné držení těla, koordinace, točky, orientace v prostoru, převaly, zvedačky). 

Trénink - pátek od 18:00 do 19:30 v sále B v A-styl Centru

ON-LINE přihláška
CONTEMPORARY JUNIOŘI a HLAVNÍ A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

CONTEMPORARY JUNIOŘI a HLAVNÍ A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka contemporary pro juniory a dospělé, kteří se účastní soutěží pod CDO. Koná se 2x týdně. Je to výběrový kurz!

Trénink - úterý, čtvrtek

ON-LINE přihláška
HIP HOP JUNIOŘI C PRO ZAČÁTEČNÍKY

HIP HOP JUNIOŘI C PRO ZAČÁTEČNÍKY

Tento kurz je zaměřen na věkovou kategorii 10 -12 let a je určen začátečníkům a mírně pokročilým. Tanečníci se učí základním hip hopovým technikám, případně se zdokonalují v již osvojených stylech. Kurz je určen pro úplné začátečníky, případně ty, kdo už do kurzu chodili, ale nebudou se posouvat do soutěžní složky.

Trénink - čtvrtek od 16:45 do 18:15 v sále C

ON-LINE přihláška
HIP HOP HLAVNÍ A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

HIP HOP HLAVNÍ A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka hip hop pro juniory, která se účastní soutěží pod CDO (formace i battles). Koná se 2x týdně. Je to výběrový kurz!

Trénink - úterý, čtvrtek + páteční volitelný freestyle

ON-LINE přihláška
HIP HOP DĚTI a JUNIOŘI A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

HIP HOP DĚTI a JUNIOŘI A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka hip hop pro děti a juniory, která se účastní soutěží pod CDO (formace i battles). Koná se 2x týdně. Je to výběrový kurz!

Trénink - úterý, čtvrtek + páteční volitelný freestyle

ON-LINE přihláška
HIP HOP HLAVNÍ B, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

HIP HOP HLAVNÍ B, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka hip hop pro hlaváky, která se účastní soutěží pod CDO (formace). Koná se 2x týdně. Je to výběrový kurz!

Trénink - pondělí, čtvrtek

ON-LINE přihláška
HIP HOP RODIČE A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

HIP HOP RODIČE A, SOUTĚŽNÍ SLOŽKA

Soutěžní složka hip hop pro rodiče, která se účastní soutěží pod CDO. Koná se 1x týdně. Je to výběrový kurz!

Trénink - úterý

ON-LINE přihláška
POM PON DANCE MINI DĚTI, VÝBĚROVÝ KURZ

POM PON DANCE MINI DĚTI, VÝBĚROVÝ KURZ

Taneční složka pompon dance. Koná se 2x týdně a je to kurz výběřový!

Trénink - pondělí, pátek

ON-LINE přihláška
AEROBIC SHOW B, soutěžní kurz

AEROBIC SHOW B, soutěžní kurz

Soutěžní složka sportovního a fitness aerobiku s rozšířenou výukou gymnastiky. Koná se 2x týdně. Kurzy jsou soutěžní a výběrové!

Tréninky - SHOW B úterý, čtvrtek

ON-LINE přihláška

Sledujte nás na sociálních sítích Facebook / Instagram